Gasketelwet

De gasketelwet schrijft voor dat bedrijven die aan gasverbrandingsinstallaties werken gecertificeerd moeten zijn.

Sinds April 2023 is deze CO- wetgeving officieel van kracht, installatiebedrijf Brakel en haar servicemedewerkers zijn gecertificeerd volgens deze BRL 6000-25.

frame-21
frame-31

WAAROM IS DE GASKETELWET IN HET LEVEN GEROEPEN?
Deze wet is opgesteld om de slachtoffers van koolstofmonoxide vergiftiging te voorkomen. Uit een rapport van de onderzoek voor veiligheid uit 2015 komt naar voren dat veel koolmonoxide ongevallen ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige installateurs. Jaarlijks vallen hier vele fatale slachtoffers door.

De gasketelwet is niet alleen een verplichtingen aan installateurs, maar ook aan particulieren en bedrijven. Laat u iemand zonder de juiste bevoegdheid aan uw CV- ketel werken bent u in overtreding.